Φιλόλογος, Αθήνα

Ιδιαίτερα μαθήματα φιλολογικών σε μαθητές Γυμνασίου (όλα τα θεωρητικά όλων των τάξεων Γυμνασίου).
Διδάσκονται επίσης:
– Θεωρητικά Μαθήματα Δημοτικού (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος)
– Λατινικά Β’ και Γ’ Λυκείου
– Κοινωνιολογία Λυκείου
– Έκθεση Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου
– Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου.

Πλούσιο προσωπικό υλικό, σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή. Συχνά διαγωνίσματα/τεστ, πρόσθετο υλικό όπου κρίνεται σκόπιμο.

Διδασκαλία και σε γκρουπ. Online μαθήματα σε περιοχές δύσκολης πρόσβασης ή σε ειδικές συνθήκες (κατόπιν συνεννόησης).

Εξυπηρετούνται οι περισσότερες περιοχές Αθηνών.

Διαθεσιμότητα: 17:00 – 21:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (70%)

Αμοιβή: 10€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!