Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας

Παραδίδω μαθήματα Ιταλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία Ιταλικής γλώσσας, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Ιταλική Φιλολογία καθώς και παροχή βοήθειας στα μαθήματα της Ιταλικής Φιλολογίας.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Πέμπτη-Παρασκευή 9:00-15:00 (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 11€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!