Ε. Παπαδάτου, καθηγήτρια γερμανικών, Αθήνα

Goethe Institut Athen : Τμήμα Großes Deutsches Sprachdiplom / Τμήμα Mεταφραστών
Berufschule Stuttgart: Τμήμα RV-Touristik
16ετής εμπειρία σε πτυχία Goethe Institut, ÖSD, TestDaF, παιδιών, φοιτητών, ενηλίκων, προετοιμασία με ταχύρυθμα μαθήματα για μετάβαση στα γερμανόφωνα κράτη για λόγους επαγγελματικούς, σπουδών ή μετανάστευσης. Μάθημα προσαρμοσμένο στις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή, μεθοδολογία, συνέπεια και δημιουργία ευχάριστου κλίματος κι εμπιστοσύνης που προωθεί την αγάπη για τη γλώσσα με αποτέλεσμα το μέγιστο μαθησιακό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Παρέχεται δωρεάν υλικό θεωρίας και ασκήσεων παράλληλα με το μάθημα. Δίνεται ιδιάιτερη έμφαση στην προφορική δεξιότητα και προφορά, καθώς και γνωριμία με την κουλτούρα και τρόπο ζωής της γερμανικής κοινωνίας, προάγοντας έτσι το ενδιαφέρον για το μάθημα.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Πολύ ικανοποιητική (80%)

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!