Διβράμη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Αγγλικών, Θεσσαλονίκη

Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Γλωσσολογία, Εμπειρία σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Ιδιαίτερα

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!