ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εκπαιδευτικός ΠΕ80-Οικονομικά.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Πέμπτη 15:00-21:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!