Δήμητρα Πάνου, Καθηγήτρια Αγγλικών

Απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προετοιμάζει για εξετάσεις και παραδίδει μαθήματα σε όλες τις ηλικίες είτε ατομικά είτε σε γκρουπ. Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε μαθητή. Γίνεται χρήση επιπλέον προσωπικού υλικού και ποικιλίας ψηφιακών πηγών. Έμφαση δίνεται τόσο στην επικοινωνία όσο και στην ακρίβεια και την σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-22:00, Σάββατο 10:00-18:00 (Με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (80%)

Αμοιβή: 8€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!