Δέσποινα Πανάγου, Φιλόλογος, Αθήνα

Είμαι πτυχιούχος της φιλολογίας με ειδίκευση στην κλασσική φιλολογία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω φροντιστηριακή 20ετή εμπειρία στα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης καθώς και όλων των φιλολογικών μαθημάτων για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και στην μελέτη μαθητών του Δημοτικού. Μαθητές διακριθηκαν με υψηλούς βαθμούς σε πανελλήνιο επίπεδο. Επίσης δυνατή είναι η δημιουργία ολιγομελών τμημάτων.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 14:00-21:00, Σάββατο 08:00-12:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Μερική (40%)

Αμοιβή: 14€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!