Χρήστος Πετρόπουλος, Εκπαιδευτικός

Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ, τμήμα εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών.
Σεμινάρια στην ειδική αγωγή.
Πολυετή εμπειρία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Κυριακή 15:00 έως 21:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 13€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!