Αγλαΐα Μάτσικα, Φυσικός, Αθήνα

Είμαι καθηγήτρια Φυσικής, πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού Φυσικής με ειδίκευση στην Πυρηνική Φυσική από το πανεπιστήμιο ΚU Leuven του Βελγίου. ΄Εχω 8ετή εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής και Χημείας σε όλες τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ έχω δουλέψει και με φοιτητές Πανεπιστημίου. Θα χαρώ να συνεργαστούμε!

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!