Παναγιώτης Τούσης, Στατιστικός, Πειραιάς

Έμπειρος εισηγητής στατιστικής και αναλυτής δεδομένων.

Διαθεσιμότητα: Καθημερινά – με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 10€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!