ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΕΛΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ

10ΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Μερική (40%)

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!