Μαρία Καρανικολάου, Φυσικός, Μηχανικός

Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο διδασκαλίας των Μαθηματικών και της Φυσικής, αναπτύσσω ένα σύστημα για τον κάθε μαθητή με σκοπό την εξελικτική πρόοδο και ανεξαρτησία του, και τη βαθιά κατανόηση. Μαζί καλύπτουμε τα κενά, λύνουμε τεστ σταδιακά και προχωράμε σύμφωνα με τις ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό του κάθε εκπαιδευόμενου. Έχω μεγάλη αγάπη για τη διδασκαλία και τη σωστή εννοιολογική κατανόηση των Μαθηματικών και της Φυσικής, με στόχο να αναπτύξει ο κάθε μαθητής τη δική του σχέση με τις θετικές επιστήμες, να μην έχει κανένα φόβο για οποιαδήποτε άσκηση και να εξελίσσεται μόνος του, στη μαθηματική λογική αντίληψη.

Διαθεσιμότητα: Καθημερινά, απογευματινές ή πρωινές ώρες (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 12€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!