Κωνσταντίνος Αρφαράς, Φιλόλογος, Αθήνα

Απόφοιτος του μεταπτυχιακού τμήματος Φιλολογίας Αθήνας παραδίδει όλα τα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!