Γιώτη Γεωργία, Μαθήματα Πληροφορικής

Σπουδές, όρεξη να μεταδώσω τις γνώσεις μου, υπομονή, μεταδοτικότητα

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 19:00-22:00 (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!