Δήμητρα Σωτηροπούλου, Καθηγήτρια/Δασκάλα/Προπονήτρια

Πολυετής εμπειρία στην ενισχυτική διδασκαλία όλων των μαθημάτων Δημοτικού και των μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης Γυμνασίου και Λυκείου. Προετοιμασία πανελληνίων (προσανατολισμού θετικής κατεύθυνσης). Συνεχής επανεκπαίδευση και εξειδίκευση σε θέματα εκπαιδευτικά, παιδοψυχολογίας και παιδαγωγικά. Μεταδοτικότητα και συνέπεια με στόχο την βέλτιστη επίδοση των μαθητών. Δυνατότητα ολοκληρωμένης διαδικτυακής εκπαίδευσης (με προβολή των αρχείων του εκπαιδευτικού υλικού και των διορθωμένων εργασιών μελέτης για το σπίτι, σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος).

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Μερική (40%)

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!