Χρήστος Μπόλης, Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη

Απόφοιτος του τμήματος φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (διάρκεια φοίτησης τέσσερα χρόνια με λίαν καλώς). Υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Πείρα 2 ετών στην διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων. Εθελοντική συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα TRACE (Tracing Racism in Anti-raCist discoursE): Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση». Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ανέλαβα και πραγματοποίησα την επισημείωση 21 αντιρατσιστικών κειμένων (10.570 λέξεις), συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σώματος κειμένων αντιρατσιστικού λόγου.

Διαθεσιμότητα: Όλες τις μέρες και ώρες εκτός Κυριακής (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Πολύ ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 10€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!