Χριστίνα Σωτηροπούλου, Αγγλικά & Γερμανικά, Αθήνα

Γλωσσολόγος φιλόλογος της Γερμανικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με επιμόρφωση στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας από το Arizona State University.

Προετοιμασία μαθητών όλων των ηλικιών για κάθε πιστοποιητικό επιπέδου γλώσσας. Η διδασκαλία βρίσκεται σε συνάρτηση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και τα επίπεδά του, δηλαδή Α1-Α2, Β1-Β2 και Γ1-Γ2.

Διδασκαλία των ελληνικών ως ξένη γλώσσα σε αγγλόφωνους και γερμανόφωνους μαθητές. Προετοιμασία και για την πιστοποίηση Ελληνομάθειας.

Παροχή επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού, στοχεύοντας στο να έχει περισσότερη τριβή ο μαθητής με την αυθεντική εμπειρία της γλώσσας, αλλά και στην αυτονόμησή του, ώστε να βρει τρόπους να εντάξει την γλώσσα στην καθημερινότητά του.

Προετοιμασία για την εξέταση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και για την εισαγωγή στην αγγλική και τη γερμανική φιλολογία μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων του ΕΚΠΑ.

Διδασκαλία της γλώσσας και σε συνάρτηση με τον επαγγελματικό χώρο γενικά (στήσιμο βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης, κλπ) ή ειδικά, με ορολογία για επαγγέλματα ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (80%)

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!