Αθανασία Τσέτσιλα – Φοιτητικές Εργασίες

Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ειδίκευση σε εργασίες επιστήμης και υγείας (ιατρικής, νοσηλευτικής, μαιευτικής, βιολογίας), γλωσσολογίας, φιλολογίας, ιστορίας, οικονομικών.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 20€/ώρα (κατά περίπτωση)

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!